Kjøpsbetingelser

Generelt

Kellfri AB, 556471-9101 Munkatorpsgatan 6, 532 37 Skara (heretter kalt Kellfri) har i mer enn 50 år levert maskiner og komponenter til skog- og landbruk i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen og Tyskland. Med dette som utgangspunkt blir det utviklet effektive produkter som kjennetegnes av kvalitet, funksjon og kapasitet. Kellfri er et veletablert varemerke, og er i dag ledende på markedet innen flere produktsegmenter. Kellfris produkter er CE-merket, og produktene fremstilles etter svenske krav av svenske eller utenlandske fabrikker med lave kostnader. Denne profilen gir oss mulighet til å tilby deg som kunde effektive og fullvoksne produkter til en lavere pris.

Kjøpsbetingelser

Vi selger produktene våre via forhandlere.
Kontakt forhandleren din for gjeldende kjøps- og leveringsvilkår. Enkelte produkter krever montering på grunn av fraktstørrelse og emballeringsmåte.

Personvernregler

1.1 Personvernreglene gjelder når Kellfri AB leverer tjenester og produkter i forbindelse med kjøp, servicehenvendelser og annen kontakt med Kellfri AB, for eksempel besøk på nettsted eller e-post.

1.2 Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysningene dine til oss. Med disse personvernreglene vil vi vise hvordan vi sikrer at personopplysningene dine blir behandlet i overensstemmelse med gjeldende personvernlover.

2. Personopplysningsansvarlig
Kellfri AB er personopplysningsansvarlig for Kellfris behandling av personopplysningene dine, og har ansvaret for at slik behandling skjer i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Kellfri AB (556471-9101)
Munkatorpsgatan 6
S-532 37 SKARA, SVERIGE

3. Når behandler vi personopplysningene dine?
3.1 Vi må samle inn og behandle personopplysninger om deg for at du skal kunne besøke nettstedet vårt, kjøpe varer eller tjenester fra oss eller kontakte oss for service eller informasjon.

3.2 Kellfri AB samler inn og behandler personopplysninger om deg når du gjennomfører et kjøp på Kellfris nettsted, bruker Kellfris kundestøtte, besøker Kellfris nettsted eller et arrangement som holdes av Kellfri AB, eller når du på annen måte har kontakt med Dustin. Informasjonen som samles inn fra deg ved bestillinger og kjøp er nødvendig for at du skal kunne inngå avtaler med Kellfri AB og for at Kellfri AB skal kunne gjøre sine tjenester og tilbud tilgjengelige.

3.3 Hvis du er kontoinnehaver, samler Kellfri AB inn personopplysninger om deg som du oppgir ved registrering av kontoen. Kellfri AB samler også inn opplysninger om deg mens du er kontoinnehaver innen rammen for kontoinnehavet, for eksempel innkjøpshistorikk, hvordan du interagerer med Kellfris nettsted, hvilke tilbud du har vist interesse for ved å lese en e-post eller klikke på en lenke. Som kontoinnehaver kan du når som helst oppdatere opplysningene dine ved å gå inn på “Mine sider”.

3.4 Vi samler også inn og oppdaterer adresseopplysningene dine via tredjepartstjenester for adresseoppdatering.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?
4.1 For deg som er kunde hos Kellfri AB
Personopplysningene som Kellfri AB samler inn og behandler om deg i egenskap av kunde som gjennomfører kjøp og bruker kundestøttetjenestene våre, er:
• Navn og identifikasjonsnummer (personnummer, nasjonal ID eller organisasjonsnummer)
• Adresse
• Telefonnummer og e-postadresse
• Betalingsopplysninger
• Kundenummer
• IP-adresse og informasjon om din bruk av Kellfris nettsted

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?
5.1 Kellfri AB behandler personopplysningene dine for ulike formål. Hovedsakelig behandler Kellfri AB personopplysningene dine for å:
• Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, for eksempel ved gjennomføring av kjøp, fakturering og tilgang til kundestøtte.
• Tilrettelegge for generell kundebehandling og kundeservice, for eksempel for å besvare spørsmål og korrigere uriktige opplysninger.
• Sende informasjon og markedsføring per post, e-post, SMS/MMS samt telefon angående Kellfri AB og utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester.
• Håndtere kundeforholdet og gi tilgang til tjenestene våre.
• Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev og på nettet.
• Vurdere hvilke betalingsmetoder vi kan tilby deg, for eksempel gjennom kredittvurderinger.
• Forbedre kundetilbudet vårt, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner.
• Forhindre bedrageri og utføre risikohåndtering.
• Følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapslover.
• Opplysningene kan også utgjøre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsoppfølging samt forretnings- og metodeutvikling i forbindelse med kjøp av varer og tjenester.

6. Det lovmessige grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine
6.1 Kellfri AB baserer behandlingen av personopplysningene dine på en rekke lovmessige grunnlag. Disse er beskrevet i dette avsnittet.

6.2 Vi behandler blant annet personopplysningene dine for å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde, for eksempel for å gjennomføre bestillinger og kjøp, samt for å kunne gjennomføre tiltak overfor deg som kontoinnehaver, for eksempel forenklet administrasjon og bestillingshistorikk. Med støtte i dette lovlige grunnlaget behandler vi også opplysninger om deg som kontoinnehaver, for eksempel innkjøpene dine, atferden din på nettstedet vårt, interaksjonen din med Kellfri AB samt din interesse for våre tilbud og produkter, for å kunne oppfylle vårt formål å gi deg personlige tilbud.

6.3 En del av behandlingen av personopplysninger som vi utfører er basert på såkalt interesseavveining. Dette gjelder for eksempel den behandlingen vi utfører for å kunne sende deg tilbud om våre varer og tjenester, samt for å foreta en begrenset segmentering av kunder, f.eks. basert på totale innkjøpsbeløp. Kellfri AB behandler ikke sensitive personopplysninger med støtte i interesseavveining, og utfører ingen behandling som medfører profilering med støtte i interesseavveining.

6.4 I noen tilfeller kan Kellfri AB være rettslig forpliktet til å behandle personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel for den behandlingen av personopplysninger vi utfører for å kunne oppfylle kravene i bokføringsloven.

7. Profilering
7.1 Kellfri AB kan behandle personopplysningene dine gjennom profilering hvis du er kontoinnehaver. Hvis du er kontoinnehaver analyseres informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, om hvilke av våre varer, tjenester og tilbud du har vært interessert i, hvilke av nyhetsbrevene våre du har interagert med og hvilke av arrangementene våre du har meldt deg på, opplysninger om innkjøpene dine og om kontoinnehavet ditt – for å kunne gi deg tilbud vi tror passer for deg og for å kunne invitere deg til arrangementer vi tror du kan ønske å delta i.

7.2 Du kan når som helst protestere på behandlingen av personopplysninger gjennom profilering. Det gjør du ved å ringe Kellfri ABs kundeservice eller ved å kontakte info@kellfri.no. Når Kellfri AB har mottatt henvendelsen din, vil Kellfri AB slutte å behandle personopplysningene dine til dette formålet.

8. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?
8.1 Personopplysningene dine blir lagret så lenge det er behov for å lagre dem for å oppfylle de formålene opplysningene er samlet inn for, i samsvar med disse personvernreglene. Kellfri AB kan lagre opplysningene lenger hvis det er nødvendig for å overholde lovmessige krav eller for å ivareta Kellfri ABs rettslige interesser, f.eks. hvis det pågår en juridisk prosess.

8.2 Kellfri AB lagrer opplysninger om kunder i maks 36 måneder etter at kunden sist foretok et kjøp eller på annen måte interagerte med Kellfri AB, hvis ikke gjeldende lovgivning anbefaler eller krever noe annet.

8.3 Kellfri AB lagrer opplysninger om kontoinnehaveren så lenge vedkommende har en konto.

9. Hvem utleverer vi personopplysninger til?
9.1 Kellfri AB kan utlevere opplysningene dine til tredjepart, for eksempel Kellfri ABs konsernselskap og andre samarbeidspartnere samt leverandører av kort- og kommunikasjonstjenester. Kellfri AB kan også utlevere opplysningene dine til foretak som leverer tjenester for adresseoppdateringer for å sikre at vi har riktige adresseopplysninger om deg.

9.2 Tredjepart som Kellfri AB utleverer informasjon til eller på annen måte tilgjengeliggjør informasjon om en kunde eller kontoinnehaver til, kan kun bruke informasjonen med det formål å selge og markedsføre Kellfri ABs og Kellfri ABs samarbeidspartneres og konsernselskaps tjenester og produkter, eller med det formål å levere tjenester tilknyttet Kellfri ABs avtale med deg som kunde eller kontoinnehaver. Hvis du søker om kreditt ved kjøp av en vare eller tjeneste, kan opplysningene dine bli utlevert til et kredittopplysningsbyrå.

9.3 Personopplysninger kan dessuten bli utlevert av Kellfri AB hvis det er nødvendig for å overholde gjeldende lovmessige krav eller krav fra myndigheter, for å ivareta Kellfri ABs rettslige interesser, eller for å oppdage, forebygge eller påvise bedragerier og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

9.4 Kellfri AB kan overføre personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS hvis noen av Kellfri ABs leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysninger blir overført til noe land uten EU/EØS, vil Kellfri AB iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsatt er beskyttet, og dessuten iverksette nødvendige tiltak for å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS på en lovlig måte.

9.5 Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredjepart hvis vi ikke har samtykke til det.

10. Endring av personvernregler
10.1 Kellfri AB har rett til når som helst å endre personvernreglene. Kellfri AB vil gi rimelig varsel for å informere deg ved endringer av personvernreglene. Hvis du ikke godtar endringene, har du rett til å si opp avtalen med Kellfri AB før de endrede personvernreglene trer i kraft. Du kan si opp avtalen ved å kontakte Kellfri AB.

11. Beskyttelse av personopplysningene dine
Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysningene dine til oss. Kellfri AB har derfor iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, endring og sletting. Alle opplysninger om kunder og kontoinnehavere lagres for eksempel i en database som er beskyttet med tilgangskontroll og brannmur.

12. Dine rettigheter
12.1 Kellfri AB har ansvaret for at personopplysningene dine blir behandlet i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

12.2 Kellfri AB vil etter ønske fra deg eller på eget initiativ korrigere, anonymisere, slette eller komplettere opplysninger som er uriktige, ufullstendige eller misvisende.

12.3 Du har rett til å kreve
a. tilgang til personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å skriftlig kreve et registerutdrag over behandlingen vi gjennomfører i forbindelse med personopplysningene dine. I forbindelse med dette vil vi be om identifisering av deg som person ifølge folkeregistrert adresse. Du har også rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles.
b. korrigering av personopplysningene dine. Etter ønske fra deg vil vi så snart som mulig korrigere uriktige eller ufullstendige opplysninger vi behandler om deg.
c. sletting av personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å kreve at personopplysningene dine blir fjernet hvis de ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Det kan imidlertid finnes lovmessige krav som fører til at vi ikke kan slette personopplysningene dine umiddelbart, for eksempel i bokførings- og skattelovgivningen. I slike tilfeller vil vi avslutte behandlingen som utføres for andre formål enn å følge lovgivningen.
d. begrensning av behandling. Det innebærer at personopplysningene dine blir merket, slik at de bare kan behandles for visse begrensede formål. Du kan blant annet kreve begrensning når du mener at opplysningene dine er uriktige og du har bedt om korrigering ifølge punkt 12.3 b). Behandlingen av opplysningene blir begrenset mens opplysningenes riktighet blir avklart.

12.4 Kellfri AB vil underrette hver mottaker som personopplysningene er utlevert til ifølge punkt 10 over om eventuelle korrigeringer eller sletting av opplysninger, samt om begrensning av behandlingen av opplysningene.

12.5 Du har rett til dataportabilitet. Det innebærer en rett til under visse forutsetninger få utlevert og overført personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format til en annen personopplysningsansvarlig.

12.6 Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger som finner sted på grunnlag av interesseavveining. Hvis du protesterer på slik behandling, vil vi bare fortsette behandlingen hvis det finnes berettigede årsaker til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

12.7 Hvis du ikke ønsker at vi skal behandle personopplysningene dine for direktemarkedsføring, har du alltid rett til å protestere mot slik behandling ved å sende en e-post til info@kellfri.no. Når vi har mottatt protesten, vil vi slutte å behandle personopplysningene for slike markedsføringsformål.

12.8 Du har rett til å klage på behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet.

13. Informasjonskapsler (cookies)
Når du besøker nettsidene våre, bruker vi informasjonskapsler, også kalt infokapsler eller cookies. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler informasjonskapsler i våre informasjonskapselregler.

14. Kontaktinformasjon
14.1 Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om disse personvernreglene, behandlingen av personopplysningene dine eller hvis du ønsker et registerutdrag. Du finner kontaktopplysningene våre nedenfor.

Kellfri AB
Munkatorpsgatan 6
S-532 37 SKARA, SVERIGE
E-postinfo@kellfri.no
Tlf: +46 51124250
Åpent mandag-fredag 07.00-16.00

Annet

Du er velkommen til å kontakte oss hvis du har andre spørsmål.

Kellfri AB
Munkatorpsgatan 6
SE-532 37 SKARA
SVERIGE

Telefon kundeservice: +46 511 242 50, virkedager 08.00 – 17.00

E-postinfo@kellfri.no