Personvernregler

1. Introduksjon

Kellfri AB (“Kellfri” eller “Selskapet“) er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenester og produkter knyttet til kjøp, servicehenvendelser og annen kontakt med Kellfri. Selskapet er også personopplysningsansvarlig hvis du inngår forretningssamarbeid med Selskapet eller søker jobb hos Kellfri. I tillegg behandler Kellfri personopplysninger som oppgis i forbindelse med besøk på Kellfris nettsted.

Disse personvernreglene er laget for at du som forretningspartner, leverandør, kunde, bruker av Kellfris nettsted eller arbeidssøker skal føle deg trygg på at Selskapet som personopplysningsansvarlig behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende personvernlov, inkludert blant annet EUs personvernforordning (Europaparlamentets og rådets forordning 2016/679 av 27. april 2016, heretter kalt “GDPR“).

2. Personopplysningsansvarlig

Personopplysningsansvarlig: Kellfri AB

Organisasjonsnummer: 556471-9101

Adresse: Munkatorpsgatan 6, 532 37 Skara, Sverige

Telefon: 0511-24250

E-post: info@kellfri.no

3. Hvilke personopplysninger behandler selskapet?

Kellfri kan behandle følgende kategorier av personopplysninger for deg som kunde:

Kontaktopplysninger som

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer

Personlige opplysninger som

 • Fødselsnummer
 • Nasjonal ID

Betalingsinformasjon som

 • Kontoopplysninger
 • Kundenummer
 • Produktinformasjon

Kellfri kan behandle følgende kategorier av personopplysninger for deg som bedriftspartner:

Kontaktopplysninger som

 • Navn på medarbeider hos bedriftspartner
 • Medarbeiderens adresse hos bedriftspartneren
 • Medarbeiderens e-postadresse
 • Telefonnummer hos bedriftspartneren

Kellfri kan behandle følgende kategorier av personopplysninger for deg som arbeidssøkende:

Kontaktopplysninger som

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse

Arbeidsopplysninger som

 • CV
 • Referanser

Kellfri kan behandle følgende kategorier av personopplysninger for deg som besøkende på nettstedet:

Nettstedsinformasjon som

 • IP-adresse
 • Informasjon om din bruk av Kellfris nettsted (se informasjon om informasjonskapsler)

4. Hvordan samler vi inn personopplysningene, og til hvilke formål?

Kellfri får tilgang til de ovennevnte kategoriene av personopplysninger blant annet gjennom:

 • Opplysninger som du gir oss direkte
 • Opplysninger som registreres når du besøker vår nettside/nettbutikk/Facebook-side eller andre sosiale medier
 • Opplysninger som vi får fra offentlige registre
 • Opplysninger som vi får når du engasjerer en av våre medarbeidere
 • Opplysninger som vi får når du melder deg på våre arrangementer eller kurs
 • Opplysninger som vi får når du registrerer deg for å motta nyhetsbrev og andre utsendelser
 • Opplysninger som vi får når du svarer på undersøkelser
 • Opplysninger som vi får når du søker ansettelse hos oss, besøker oss eller kontakter oss på annen måte.

Kunder

Kellfri behandler kundenes personopplysninger hovedsakelig for å:

 • oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, for eksempel ved gjennomføring av kjøp, fakturering og tilgang til kundestøtte.
 • tilrettelegge for generell kundebehandling og kundeservice, for eksempel for å besvare spørsmål og korrigere uriktige opplysninger.
 • sende informasjon og markedsføring per post, e-post, SMS/MMS samt telefon angående Kellfri og utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester.
 • håndtere kundeforholdet og gi tilgang til tjenestene våre.
 • gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev og på nettet.
 • vurdere hvilke betalingsmetoder vi kan tilby deg, for eksempel gjennom kredittvurderinger.
 • forbedre kundetilbudet vårt, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner.
 • forhindre bedrageri og utføre risikohåndtering.
 • følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapslover.
 • Opplysningene kan også utgjøre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsoppfølging samt forretnings- og metodeutvikling i forbindelse med kjøp av varer og tjenester.

Bedriftspartnere

Kellfri behandler hovedsakelig personopplysninger i tilknytning til bedriftspartnere for å:

 • bestille produkter eller tjenester (samt håndtere betaling og levering)
 • håndtere samarbeidet
 • organisere fremtidige arrangementer og samarbeid

Arbeidssøkende

Kellfri behandler hovedsakelig personopplysninger i tilknytning til arbeidssøkende for å:

 • evaluere og registrere kandidater
 • avtale intervjuer
 • håndtere kontakt med den arbeidssøkende
 • inngå eventuell ansettelsesavtale

5. Hvilke lovmessige grunnlag har selskapet for å behandle personopplysningene dine?

Kellfri baserer behandlingen av de ovennevnte personopplysningene på en rekke lovmessige grunnlag. Disse er beskrevet i dette avsnittet.

Kunder

Selskapet behandler kunders personopplysninger for blant annet å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde, for eksempel for å gjennomføre bestillinger og kjøp og for å kunne gjennomføre våre tiltak overfor deg som kontoinnehaver, for eksempel forenklet administrasjon og ordrehistorikk. Med støtte i dette lovlige grunnlaget behandler vi også opplysninger om deg som kontoinnehaver, for eksempel innkjøpene dine, atferden din på nettstedet vårt, interaksjonen din med Kellfri samt din interesse for våre tilbud og produkter, for å kunne oppfylle vårt formål å gi deg personlige tilbud.

En del av behandlingen av personopplysninger som vi utfører er basert på såkalt interesseavveining. Det gjelder for eksempel den behandlingen vi utfører for å kunne foreta en begrenset segmentering av kunder, f.eks. basert på totale innkjøpsbeløp. Kellfri behandler ikke sensitive personopplysninger med støtte i interesseavveining, og utfører ingen behandling som medfører profilering med støtte i interesseavveining.

I noen tilfeller kan Kellfri være rettslig forpliktet til å behandle personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel for den behandlingen av personopplysninger vi utfører for å kunne oppfylle kravene i bokføringsloven.

Kellfri behandler også personopplysninger med støtte i ditt samtykke som rettslig grunnlag. Dette gjelder for eksempel den behandlingen vi utfører for å kunne sende deg tilbud om våre varer og tjenester via e-post. Se mer informasjon om selskapets personopplysningsbehandling med støtte i ditt samtykke i avsnitt 10 nedenfor.

Bedriftspartnere

Selskapet behandler personopplysninger i tilknytning til bedriftspartnere for blant annet å kunne oppfylle avtalen med deg som bedriftspartner eller leverandør, for eksempel for å gjennomføre bestillinger, gjennomføre våre tiltak overfor deg og for å håndtere Selskapets administrasjon og ordrehistorikk.

I noen tilfeller kan Kellfri være rettslig forpliktet til å behandle personopplysninger i tilknytning til bedriftspartnere. Dette gjelder for eksempel for den behandlingen av personopplysninger vi utfører for å kunne oppfylle kravene i bokføringsloven.

Arbeidssøkende

Selskapet behandler personopplysninger i tilknytning til arbeidssøkende for å kunne inngå en eventuell avtale med deg som potensiell ansatt hos oss.

6. Hvor lenge lagrer Selskapet personopplysningene?

Personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtaler eller inngå avtaler (for eksempel levere produkter) slettes av Selskapet etter at Selskapet har oppfylt sine avtalemessige forpliktelser og oppfylt dine interesser som følge av gjeldende lov (for eksempel reklamasjonsrettigheter og garantiforpliktelser).

Personopplysninger som er nødvendige for å kunne oppfylle avtalerettslige forpliktelser overfor våre avtalepartnere og rettslige forpliktelser (for eksempel bokføringsloven) blir imidlertid lagret så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle den aktuelle forpliktelsen.

Personopplysninger som Selskapet behandler med støtte i interesseavveining som rettslig grunnlag blir lagret i det tidsrommet Selskapet har legitim og berettiget interesse for slik personopplysningsbehandling.

Personopplysninger som Selskapet behandler med støtte i samtykke som rettslig grunnlag blir lagret i det tidsrommet du samtykker til behandlingen, og slettes etter at samtykket er trukket tilbake. Se mer informasjon om personopplysningsbehandling med støtte i samtykke i avsnitt 10 nedenfor.

7. Hvem kan vi dele personopplysningene dine med?

a) Tredjeparter

Kellfri følger gjeldende lov, inkludert GDPR, angående beskyttelse av personopplysningene vi får tilgang til i forbindelse med forretningssamarbeidet, og som behandles i vår virksomhet eller hos den Tredjeparten vi samarbeider med. En slik Tredjepart kan være Kellfris konsernselskap, transportører, tjenesteleverandører av betalingshåndtering og ulike IT-tjenester. Hvis du som kunde søker om kreditt ved kjøp av en vare eller tjeneste, kan opplysningene dine bli utlevert til et kredittopplysningsbyrå.

Tredjepart som Kellfri utleverer informasjon til eller på annen måte innhenter informasjon om en kunde eller annen kategori av registrert som Kellfri behandler personopplysninger for, vil bare bruke opplysningene til de formålene som er beskrevet over og innenfor rammene av de ovennevnte lovmessige grunnlagene.

I tillegg kan personopplysninger bli utlevert av Kellfri hvis det er nødvendig for å overholde gjeldende lovmessige krav eller krav fra myndigheter, for å ivareta Kellfris rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller påvise bedragerier og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

b) Overføring til tredjeland

Selskapet etterstreber alltid at personopplysningene dine skal bli behandlet innenfor EU/EØS, men ved en eventuell overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS vil Selskapet alltid følge gjeldende regler (inkludert GDPR) angående overføringer til tredjeland.

Selskapet etterstreber alltid at personopplysningene dine skal behandles innenfor EU/EØS. Kellfri kan overføre personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS hvis noen av Kellfris leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysninger blir overført til noe land utenfor EU/EØS, vil Kellfri iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsatt er beskyttet, og dessuten iverksette nødvendige tiltak for å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS på en lovlig måte.

Selskapet kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredjepart hvis vi ikke har samtykke til det.

I tilfeller der vi utleverer personopplysninger til Tredjepart oppretter vi behandlingsavtale for personopplysninger eller lignende som sikrer at personopplysningene blir behandlet på en betryggende måte.

8. Sikkerhetstiltak

Kellfri iverksetter alle tekniske og organisasjonsmessige tiltak som er nødvendige for å sikre at personopplysningene er beskyttet mot uautorisert og ulovlig behandling, samt mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Innarbeidede rutiner og retningslinjer sikrer at våre medarbeidere er bevisste på hvordan personopplysninger skal behandles i vår virksomhet.

9. Rettigheter

Nedenfor følger en oversikt over samtlige rettigheter som en registrert person har ifølge Personvernforordningen:

 • Få tilgang til personopplysningene dine. Du kan be om en kopi av de opplysningene du ønsker, og verifisere opplysningene vi har om deg. Det er gratis å be om en kopi.
 • Få rettelse av uriktige eller ufullstendige personopplysninger.
 • Få opplysningene dine slettet i bestemte tilfeller, f.eks. hvis personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for.
 • Begrense behandlingen av personopplysningene dine i bestemte tilfeller – f.eks. hvis du har protestert på behandling av dine personopplysninger som utføres etter interesseavveining – ved kontroll av om Selskapets interesser veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter.
 • Få utlevert og overføre personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig i enkelte tilfeller (dataportabilitet).
 • Du har rett til å protestere på behandling av dine personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Fortsatt behandling av personopplysningene dine forutsetter i slike tilfeller at Selskapet kan vise tvingende berettigede interesser som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det skjer for fastsettelse, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
 • Du har rett til å klage på behandlingen til Datatilsynet eller annen ansvarlig tilsynsmyndighet i EU.

Vær oppmerksom på at Kellfri i enkelte tilfeller ikke kan fjerne personopplysningene dine uten samtidig å avslutte forretningssamarbeidet. Som nevnt over kan vi i noen tilfeller være pålagt å beholde en del av personopplysningene dine etter at du har bedt om sletting, for å oppfylle våre forpliktelser ifølge lov eller avtale. Det kan også være tillatt ifølge gjeldende lov at vi beholder visse personopplysninger for å tilgodese våre forretningsbehov (interesseavveining).

10. Tilbakekalle samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at Selskapet behandler personopplysningene dine for utsendelse av Kellfris nyhetsbrev og markedsføringsformål, ved å sende en e-post eller besøke oss på adressene som er angitt i avsnitt 2 ovenfor.

11. Informasjonskapsler (cookies)

Kellfri bruker informasjonskapsler til å beregne antall besøkende og trafikk. Kellfri bruker deretter informasjonen til å forbedre og utvikle Kellfris nettsted. Kellfri bruker følgende informasjonskapsler:

Varige informasjonskapsler

Disse blir beholdt gjennom flere besøk på nettstedet. Varige informasjonskapsler gjør at Kellfri kan identifisere anonyme, tilbakevendende besøkende på nettstedet. Varige informasjonskapsler oppretter en oppføring med spesifikk informasjon, for eksempel hvordan brukeren kom inn på nettstedet, hvilke sider brukeren besøker, hvordan brukeren navigerer på nettstedet og hvilke alternativer brukeren klikker på. Dette hjelper oss med å forbedre nettstedet. Vi bruker Google Analytics til varige informasjonskapsler og deres analysemetoder. Vær oppmerksom på at Kellfri ikke samler inn noen personlig informasjon som direkte identifiserer navnet ditt eller adressen din.

Øktinformasjonskapsler

Øktinformasjonskapsler fjernes automatisk etter hvert besøk, og gjør det lettere for deg å gjennomføre aktiviteter på nettstedet, for eksempel ved å huske feltoppføringer i skjemaer som brukes flere ganger. Øktinformasjonskapsler forsvinner så snart du avslutter nettleserøkten.

Tredjeparts informasjonskapsler

Når en bruker besøker en nettside som inneholder innlemmet innhold (for eksempel Facebook), kan informasjonskapsler fra disse nettstedene bli lagret. Kellfri har ikke kontroll over disse informasjonskapslene. Vennligst besøk de enkelte tredjepartenes nettsteder for å håndtere innstillingene som er knyttet til tredjeparts informasjonskapsler.

Følgende informasjonskapsler fra tredjepart brukes på nettstedet: Criteo

Hvordan kan du unngå informasjonskapsler?

Hvis du vil kunne bruke hele Kellfris nettsted, anbefaler vi at informasjonskapsler installeres. Hvis du deaktiverer en informasjonskapsel som er installert, kan du sannsynligvis fortsatt bruke nettstedet, men visse funksjoner kan være deaktivert.

Du kan enkelt fjerne informasjonskapsler fra datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen ved å gå inn i nettleseren din (for eksempel Safari, Google Chrome eller Internet Explorer). Du finner instruksjoner for å fjerne informasjonskapsler under alternativet «Hjelp» i nettleseren din.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å fjerne informasjonskapsler i nettleseren, gjelder det kun for den nettleseren du bruker. Du må følge samme fremgangsmåte i alle nettlesere du bruker. Vær også oppmerksom på at hvis det finnes separate brukerkontoer på en datamaskin, et nettbrett eller en mobiltelefon i en husstand, kan du skreddersy innstillingene for informasjonskapsler for hver konto.