Hønsenetting

Hos oss i Kellfri finner du både galvanisert hønsenetting og hønsenetting i plast. Med hønsenetting holder du alle hønsene og fjærfeene dine i et sikkert miljø som beskytter dyrene og sørger for at de ikke rømmer, samtidig som du holder sultne rovdyr som rev og grevling ute. Hønsenetting kan også med fordel brukes til å beskytte nyplantede trær, busker og andre vekster.

Med et hønsenett kan du enkelt planlegg og bygge fritt, etter eget ønske og smak og ut fra fjærfeenes behov. Ved å komplettere med et hønsenett kan du utvide plassen de oppholder seg på, og hønsenett fungerer også som tillegg til hønsegårder. Husk at det er like viktig for hønsene å ha tilgang til en utegård på dagtid som det er å gi dem et hus de kan oppholde seg i om natten.

Hønsenetting i ståltråd kan klippes til og tilpasses fritt, i både form og størrelse, for eksempel for å fungere som utegård til eksisterende hønsehus eller hønsegård. Du vil kanskje gi hønsene dine mulighet til å utforske nye marker eller la dem løpe over et større areal? Da er hønsenetting et svært godt alternativ.

I vårt sortiment av hønsenetting finner du netting med ulike maskestørrelser og materialer, både enkel hønsenetting i galvanisert ståltråd som tåler vær og vind uten å ta skade, og hønsenetting i trådnett med tilhørende stabile og godt synlige plastpinner. Trådnettet kan kobles til et strømaggregat for økt sikkerhet.

Det anbefales å bygge en utegård for høns på en måte som holder rovdyr ute, samt slik at høns og fjærfe ikke kan skade seg. Pass også på at nettingen alltid er strukket ut. Da reduserer du faren for at hønsene sniker seg under på løse steder.

Les mer
Anbefalte
2 produkter