Leskur

Beskytt sauene dine vinter som sommer. Sauer som oppholder seg mer enn 16 timer utendørs om vinteren, skal ha tilgang til et leskur med tak og tre tildekte sider. Det anbefales at den åpne siden er sydvendt. Med Kellfri leskur får sauene en tørr og ren plass å legge seg ned.

Også om sommeren er det fint for dyrene med et leskur/liggested. Vanlig knott biter ikke når de går under tak, og klegg går aldri under tak, noe som gjør at dyrene får ro og fred de timene på døgnet da insektene er mest aktive.

Les mer
Anbefalte
8 produkter