Fôrhekker

Ved å bruke en fôrhekk reduserer man fôrspillet og risikoen for forurenset fôr – bra for både økonomien og hygienen. For deg som støttefôrer besetningen på beitet, eller som har dyrene i løsdrift og gir grovfôret utendørs vinterstid, er fôrhekk et alternativ å anbefale. Du reduserer fôrsvinnet, får god fôrhygiene siden dyrene ikke tramper rundt i fôret, enkel påfylling, men fremfor alt høy sikkerhet for deg og dyrene.

Våre fôrhekker er robuste, værbestandige, flyttbare og finnes i ulike varianter for at de skal fungere under de ulike forutsetningene som finnes for dyrehold.

Hvordan velger man fôrhekk?

Når du skal velge fôrhekk til storfe skal du ta hensyn til hvor mange dyr du har i samme beitehage, om du har hornbærende dyr, hvor tunge dyrene er, hvor store fôrballer du har, hvor ofte du vil fylle på og hvor du skal plassere fôrhekken.

Vi anbefaler at du ikke har flere dyr til samme fôrhekk enn hva det er plass til, siden det ofte blir knuffing og dyrene trykker mot fôrhekken samt blir aggressive, og dette kan føre til klemfare. Pass på at det er godt med plass når sultne dyr skal fôres.

Det finnes flere ulike varianter av fôrhekker å velge mellom avhengig av hva som passer nettopp deg. Runde fôrhekker med ulik diameter avhengig av ballestørrelse og med eller uten bogbøyle.

Hvis man foretrekker rund fôrhekk og har kjøttdyr, anbefaler vi FHR med dobbeltinnfestet bogbøyle og kraftig rammerør som tåler trykk fra de tunge dyrene. Men her gjelder også at det ikke må være flere dyr enn det finnes fôrplasser til.

For den som velger firkantede fôrhekk med tak, får man opp ballen fra bakken og får ekstra beskyttelse mot nedbør. Fôrhekkene finnes i ulike utforminger med bogbøyle, diagonalfront eller låsegrinder. Man kan også velge mellom 9, 12, 14 og 15 plasser.

Viktig å være oppmerksom på ved valg av fôrhekk til storfe

Selv om storfe er ett dyreslag, finnes det mange ulike raser og dermed ulik atferd. Du kjenner din storfe og atferden dens best, og vi anbefaler deg å tenke over hvordan dyrene reagerer i ulike sammenhenger der en fôrhekk er involvert, slik at det ikke oppstår skader. Du er selv ansvarlig for valget av fôrhekkmodell. Har dyret horn eller ikke, hvordan er rangordningen i flokken? Hvor mange dyr som skal samles rundt fôrhekken, er avgjørende for størrelsen på fôrhekken du velger, samt hvor mange fôrhekker man trenger osv. Hvis det er for mange dyr rundt samme fôrhekk, øker konkurransen og dermed trykket på fôrhekken, og risikoen for skader blir større.

Det er viktig at du alltid følger Mattilsynets regler.

Vi har også fôrhekker for hest, klikk her, og fôrhekker for sau, klikk her.

Les mer
Anbefalte
13 produkter