Leskur

Beskytt dyrene dine vinter som sommer. Storfe som oppholder seg mer enn 16 timer utendørs om vinteren, skal ha tilgang til et leskur med tak og tre tildekte sider. Det anbefales at den åpne siden er sydvendt. Med Kellfri leskur får dyrene en tørr og ren plass å legge seg ned. Velg modell og størrelse på leskuret etter dyretype og antall dyr. Alle dyr skal kunne få plass i leskuret samtidig.

Også om sommeren er det fint for dyrene med et leskur/liggested. Vanlig knott biter ikke når de går under tak, og klegg går aldri under tak, noe som gjør at dyrene får ro og fred de timene på døgnet da insektene er mest aktive.

Les mer
Anbefalte
8 produkter