Garantier for trygt traktoreierskap

Når du kjøper en Lovol-traktor fra Kellfri eller en av våre forhandlere, inngår det alltid en maskingaranti på 36 måneder, eller 2000 driftstimer, avhengig av hva som inntreffer først. Alt for at traktoreierskapet skal være så smidig og enkelt som mulig.

 

kellfri LOVOL warranty logo 36 months design 3 nr 3.pngkellfri LOVOL warranty logo 60 months.png

 

Minimer bekymringene dine med utvidet garanti

For ekstra trygghet kan du dessuten kjøpe utvidet/forlenget garanti, med beskyttelse i opptil 60 måneder – eller 3000 driftstimer, avhengig av hva som inntreffer først – for dine nye Lovol-traktorer.

 

Den utvidede/forlengede 60 måneders garantien kan kjøpes i tillegg for alle våre Lovol-traktorer. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.

Hva dekkes av garantien?

Samlet sett dekker vår 36 måneders maskingaranti for Lovol-traktorer de fleste feil på motor- og chassisdeler, drivlinje og elektronikk: for eksempel motorblokk, girkasse, kobling, lager, hydraulikk, sikkerhetsutstyr og standarddeler i førerhuset. 

 

Den utvidede garantien omfatter beskyttelse i opptil 60 måneder. Den utvidede garantien omfatter imidlertid ikke elektronikk.

 

For å gjøre garantien gjeldende, kreves dokumentasjon som bekrefter saken, slik som:

• Bilde av den reklamerte delen.

• Bilde av traktorens typeplate.

• Bilde av antall timer traktoren har blitt kjørt.

• Bilde av serviceboken som viser at service er utført.

 

Husk å utføre service og vedlikehold på traktoren med originaldeler og i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken – på den måten kan du være sikker på at garantien på maskinen gjelder!

 

Garantien dekker naturligvis også:

• Kvalitetsproblemer som skyldes design-, produksjons- og håndverksfeil.

• Skader og feil som oppstår som følge av feil montering og pakking.

• Feil som skyldes feil deler levert/montert av Lovol.

 

Generelt dekker ikke våre traktorgarantier service- og vedlikeholdsdeler, slitekomponenter og gummidetaljer. Se nedenfor for mer detaljert gjennomgang.

 

Våre garantier erstatter ikke:

• Maskiner med feil som har oppstått som følge av feil håndtering.

• Maskiner med feil relatert til reparasjoner utført av uautoriserte verksteder.

• Maskiner med feil som har oppstått som følge av at kjøperen selv har utført uautoriserte endringer.

• Funksjonsfeil, skader og feil som følge av uautorisert modifisering eller feil demontering.

• Slitasje og funksjonsfeil forårsaket av feil bruk eller vedlikehold, samt bruk av traktoren til andre oppgaver enn de som er angitt i brukerhåndboken.

• Skader som skyldes normal slitasje, manglende service, brukerens uvitenhet eller bruk av uoriginale reservedeler.

• Slitedeler og forbruksmateriell som f.eks. ruter, slanger, tetninger, oljer, drivstoff, kjølevæske, bremsevæske, drivremmer, batteri, filter, bremseklosser, bremsesko, bremseskiver, lameller, trykkplate, glødelamper, sikringer og dekk inklusive innerslanger.

• Reisekostnader og andre eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med tiltak/arbeid som faller inn under garantien.

• Andre eventuelle følgekostnader som oppstår som følge av skade eller feil på maskinen.

• Ekstrautstyr, for eksempel frontlaster, trekkrok eller annet montert utstyr.