Veien er gårdens ansikt utad

Veien er gårdens ansikt utad

I denne guiden har vi samlet informasjon fra brukere, kunder, vår egen kompetanse og erfaring om hvordan du tar vare på veien din på best mulig måte. Alt fra hvordan du holder veien i god stand, til snørydding og klipping av veikanter.

 

1. Vedlikehold av veien

Grunnlaget er at veien må være godt dreneret. Grøfter og veiens helning er viktig slik at vann ikke samler seg på veibanen, noe som fører til dannelse av groper og at grusen spruter ut i grøftene.

 

Sørg derfor for grøfter og avløp, veigrøfter og dreneringskummer. Med en graver til traktor eller en gripeklo til skogskranen kommer du langt, men hvis vedlikeholdet er forsømt, kan det være nødvendig med en gravemaskin.

 

Vær veldig nøye med å ikke prøve å gjenbruke materiale fra grøfterensingen. Med mye grus kan det være fristende, men det følger alltid med jord, og jorden fører til groper i veien! Fjern massene og bruk dem som fin fylling et annet sted.

 

Grusväg_grop_hål_680x450.jpg

 

Med grøfter og drenering i god stand kan du begynne å se på veikroppen; hvis veien er veldig slitt, må du begynne med et bærelag.

 

Lastebilen sprer et lag på 5-10 cm, dette kan jevnes ut med en traktormontert skuff eller en veihøvel. Når dette laget er komprimert og jevnt, legger du på et slitelag, ideelt sett 1-18 mm knust stein, denne fraksjonen er også egnet for vedlikeholdsgrusing.

 

Still krav til grusleverandøren; ofte når det gjelder knust materiale, har du en tendens til å få altfor lite fint grus blandet inn. Dette gjør at de grovere grusen ruller rett av og ned i grøften. Når du bestiller grus, vær tydelig med at du vil ha en jevn fordeling av fraksjonen, ingen kantstein!

 

Når veien er i god stand, tar det generelle vedlikeholdet over i form av grusing og planering samt klipping av kratt og gress i veiskråningene.

 

27-V18ATV 680x450.jpg

 

Når veien er våt av regn, er det lettere å gruse, da grusen lettere følger med. Veigrusingen er et ganske lett redskap sammenlignet med en veihøvel.

 

Med litt mer avanserte veigruser som har justeringsmuligheter, kan du gruse veien slik at du får en bombeform. Bombeformen betyr at veien er høyest i midten og skråner ut mot kantene. Veien bør ha en helning på omtrent 5 prosent for å forhindre at regnvannet samler seg på veibanen og trenger ned i veikroppen.

 

Siden veigrusingen er relativt lett, må du kanskje en gang i året bruke en veihøvel som planerer slitbanen grundig for å forenkle og forbedre resultatet av grusingen.

 

Schaktblad grusväg 680x450.jpg

 

Uansett hvilken metode du velger, må det være grus å jobbe med. Grus veien om våren slik at du ikke risikerer å plogge ut løs grus i grøften.

 

På sommeren kan det hende du må salte veien for å unngå støv, saltet gjør også veien hardere og mer motstandsdyktig mot slitasje uten at det dannes groper.

 

Du salter med samme redskap som du sprer sand med, alt fra ATV-trekkede maskiner til store traktormonterte og selvlastende sandspreder.

 

2. Klipping av veikanter

Under vekstsesongen kan det også være nødvendig å klippe veiskråningene, delvis av estetiske årsaker, men også for å holde unna kratt som ellers tar over og vokser inn over veibanen. Når det gjelder offentlige veier, er det også visse regler å følge, for eksempel angående avstand fra kryss, hvor mange ganger i året du skal klippe, osv.

 

Det er store fordeler med å klippe ved kryss. Også veiens avrenning og drenering forbedres med jevnlig klipping.

 

Det finnes ulike redskaper å klippe med, alt fra små til store kantklippere for større traktorer som klipper av opptil ti cm tykt kratt.

 

Lupiner_väg_680x450.jpg

 

Har du mye lupiner i veiskråningene? Det er bra å fjerne disse da de ikke utgjør en naturlig del av vår flora, men risikerer å presse ut andre innfødte arter.

 

Ved skogsbilveier der kratt har en tendens til å henge over veien og ripe større biler, finnes det klippeaggregater som kan festes på frontlastaren for å enkelt holde veien fri, ellers henviser vi til ryddesag eller motorsag.

 

35-HKKF 680x450.jpg

 

3. Snørydding

Den viktigste forberedelsen før vinteren er å sette opp snøpinner. Snøpinnene hjelper deg når du skal brøyte, da det kan være umulig å se hva som er vei eller grøft når snøen har driftet. Marker innkjørsler, hindringer og veikanter, 50-100 m mellom pinnene avhengig av veiens beskaffenhet. Refleksbåndet på pinnene ble fjernet i 2004, men det er til stor hjelp under snørydding i mørket. Pinner finnes fra vanlige granbar til fargede plastpinner med reflekser.

 

Väg_vinter_snökäppar_680x450.jpg

 

En annen forberedelse er å ha et lager med saltet sand, enten på betonggulv under tak eller under en presenning, værbeskyttet og med en fast underlag som tillater lasting uten at forurensninger kommer med i sanden, disse risikerer ellers å forårsake driftsstopp i sandsprederen.

 

Snørydding utføres med en rekke forskjellige redskaper som snøskjær montert på ATV, snøfreser montert på ATV eller traktor, ulike redskaper for traktorer, vendeplog, diagonalskjær, skjærblad eller snøskuffe på traktorens frontlaster. Se vårt store utvalg av snøbekjempelsesredskaper  her.

 

Hva du nå velger og har behov for, gjelder produsentens anbefalinger og innstillinger av slitedeler, slitestål og ulike former for påkjøringssikring.

 

Tilpass hastigheten, spesielt viktig ved første brøyting for sesongen når du kanskje ikke husker hvor alle hindringene er. Dette er spesielt viktig når du rydder med ATV, et plutselig stopp i full fart sender føreren over styret, bruk hjelm!

 

32-S232 680x450.jpg

 

Antiskliutstyr (snøkjettinger) er også et hjelpemiddel for å øke sikkerheten og effektiviteten. Også god belysning. Til ATV finnes det nå belysning med høy lysstrøm og lavt effektbehov, så også blinklys som advarer om arbeid på vei.

 

Også vinterveien blir ujevn og sporadisk, og det kan være lurt å jevne veibanen med et tannet skjærblad av og til; en sporadisk veibane er en trafikkrisiko!

 

Sanding med saltet sand eller tørr flis (tørt knust materiale) øker sikkerheten på veien din, redskap finnes for ATV og traktor.