Leskur

Beskytt dyrene dine både vinter og sommer. Dyr som oppholder seg mer enn 16 timer utendørs om vinteren, skal ha tilgang til leskur med tak og tre tildekte sider. Det anbefales at den åpne siden er sydvendt. Med Kellfri leskur får dyrene en tørr og ren plass å legge seg ned. Velg modell og størrelse på leskuret etter dyretype og antall dyr. Alle dyr skal kunne få plass i leskuret samtidig.

Også om sommeren er det fint for dyrene med et leskur/liggested. Vanlig knott biter ikke når de går under tak, og klegg går aldri under tak, noe som gjør at dyrene får ro og fred de timene på døgnet da insektene er mest aktive.

Hester, som er fluktdyr og kan begynne å løpe når de blir stresset av insektene, får ro og fred. Dermed reduseres også skaderisikoen.

Les mer
Anbefalte
8 produkter